Czuję się klaustrofobicznie, skąd jesteś? A co najbardziej lubisz w swoim kraju?