o tym samym błocie dzisiaj. a jaka jest twoja sobota?