# throwback nie miałby nic przeciwko innej współpracy, jeśli jakiekolwiek firmy alkoholowe chcą mnie uderzyć
# throwback nie miałby nic przeciwko innej współpracy, jeśli jakiekolwiek firmy alkoholowe chcą mnie uderzyć

# throwback nie miałby nic przeciwko innej współpracy, jeśli jakiekolwiek firmy alkoholowe chcą mnie uderzyć

powrót do przeszłości