Wydaje się, że nigdy nie pozostawi cię zbyt długo w Nowym Jorku